Ζητήστε τιμές για μπανιέρα υδρομασάζ

Χαιρόμαστε που βρήκατε μπανιέρα υδρομασάζ της Master Spas, η  οποία προκαλεί το ενδιαφέρον σας. Για να λάβετε προσφορά για την μπανιέρα υδρομασάζ  η οποία σας ενδιαφέρει παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα. Μην ξεχνάτε να αναφέρετε την πλήρη ονομασία του μοντέλου της SPA εγκατάστασης, όπως και τον ΤΚ όπου θέλετε να προμηθεύσουμε την καινούρια σας μπανιέρα υδρομασάζ .


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Master Spas κάνει μόνο αυτές τις δηλώσεις οι οποίες προβλέπονται στις γραπτές εγγυήσεις. Κάθε άλλη δήλωση, έκφραση ή συμβόλαιο, που έχει συνάψει εμπορικός αντιπρόσωπος με σας σχετικά με την Master Spas και κάθε προϊόν που έχει κατασκευαστεί από την Master Spas μπορεί να αναφέρεται μόνο σε τέτοιο ανεξάρτητο έμπορα. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος ο οποίος πουλάει τα προϊόντα της Master Spas είναι ανεξάρτητος εκτελεστής και δεν είναι πράκτορας, εκπρόσωπος ή υπάλληλος της Master Spas και η Master Spas δεν μπορεί και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ενέργειες, αντιπροσώπευση ή συμβόλαια σε οποιονδήποτε εμπορικό αντιπρόσωπο. Όλοι οι εμπορικοί αντιπρόσωποι των προϊόντων της Master Spas είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις.