Изпрати запитване


ЗАБЕЛЕЖКА: Master Spas прави само тези декларации, както е предвидено в писмените му гаранции. Всяко друго изявление, декларация или договор, направено от търговски представител за Вас относно Master Spas и всякакви продукти, произведени от Master Spas, може да бъде приписвано само на такъв независим търговец. Търговски представителът, който продава продуктите на Master Spas, е независим изпълнител и не е агент, представител или служител на Master Spas, а Master Spas не може и не поема никаква отговорност за действия, представителства или договори на който и да е търговски представител. Всички търговски представители на продуктите на Master Spas са независими предприятия.