Отстраняване на неизправности:

Съдържание

Мътната вода може да бъде причинена от множество фактори. Следващият списък включва причини, последвани от тяхното разрешаване:

 • Прекомерно органично замърсяване или липса на дезинфекциращ препарат.
  • Шоково пречистване с нехлорен шок и регулиране на нивото на дезинфекция.
 • Разтворени химически твърди вещества.
  • Използвайте избистрящ агент, за да помогнете за премахването на малки частици
 • pH балансът или общата алкалност не са правилни.
  • Тествайте общата алкалност и рН.
  • Коригирайте с повишаване на рН или понижаване на рН.
 • Калцият е твърде висок (твърда вода).
  • Използвайте секвестиращ агент седмично.
  • Заменете малко вода с по-мека вода.
 • Филтърът е замърсен.
  • Почистете филтъра с почистващ агент за филтърни касети.

Отлагания на калк

Причина: Минерални отлагания във вода.

Решение: Използвайте секвестиращ агент. Проверете водния баланс и коригирайте, ако е необходимо.

Бистра, зелена вода в джакузито ми

Причина: Високо съдържание на желязо или мед.

Решение: Използвайте секвестиращ агент

 

Замъглена, зелена вода в джакузито ми

Следващият списък включва причини, последвани от тяхното разрешаване:

 1. Нивата на алкалност са ниски.
  • Използвайте агент за повишаване на pH.
 2. Нивата на пречиствателния агент са ниски.
  • Проверете нивото на пречистващия агент.
  • Ако е необходимо, третирайте с нехлорен шок.

 

Кафява вода в джакузито ми

Причина: Високо ниво на желязо или манган.

Решение: Използвайте секвестиращ агент.

 

Мирис на хлор

Причина: Хлорамините (комбинираното ниво на хлор) са високи.

Решение: Шок с нехлорен агент.

 

Дразнене на очите/кожата

Причина: Органичните замърсители, хлорамини или pH са извън баланс.

Решение: Първо, шок с нехлорен агент. След това тествайте отново и коригирайте нивото на pH, ако е необходимо.

 

Образуване на пяна

Причина: Висока концентрация на химикали поради изпаряване и натрупване на телесни масла, козметика и други замърсители

Решение: Използвайте редуктор на пяна. Шоково третиране с нехлорен агент. Използвайте редуктор на ензими седмично като част от редовната поддръжка

 

Точкова корозия върху метални тела

Следващият списък включва причини, последвани от тяхното разрешаване:

Причина: Нивата на pH или обща алкалност са твърде ниски.

Решение: Тествайте и регулирайте pH и обща алкалност чрез добавяне на повишаващ агент на pH.

Причина: Неправилни нива на дезинфекция.

Решение: Редовно тествайте и поддържайте подходящ дезинфектант.

Причина: Не се изплакват или почистват редовно метални тела.

Решение: Изплакнете металните тела с нехлорирана вода и избършете с мека кърпа. Вж. допълнителни инструкции за грижа от неръждаема стомана в раздела „Редовна поддръжка“ в ръководството на собственика.

Нищо в джакузито или спа басейна не работи

 1. Проверете дисплея на контролния панел за съобщения. Ако има съобщение, вижте раздела за диагностика на този модел джакузи. Там ще намерите значението на съобщението и какви действия трябва да се предприемат.
 2. Ако няма съобщение на контролния Ви панел, проверете предпазителя в главното табло и нулирайте и включете отново Дефектно Токовата Защита.
 3. Ако джакузито или спа басейна не реагира, свържете се с Вашия търговски представител за сервизно обслужване.

Помпите не работят

 1. Натиснете бутона “Jets” („Джетове“) на контролния панел.
 2. Ако чуете помпите да се опитват да се включат:
  • Проверете дали всички спирателни кранове под корпуса на джакузито са отворени.
  • Помпата/ите може да се нуждае/ят от заземяване.
  • Проверете дали въздушните контролери са отворени.
 3. Ако не чувате нищо от помпата, свържете се с Вашия търговски представител за сервиз.

Лоша работа на джетовете:

 1. Уверете се, че помпата работи.
 2. Проверете дали нивото на водата е подходящо (до минималното безопасно ниво на водата).
 3. Уверете се, че джетове са отворени и въздушните контролери са отворени.
 4. Проверете филтрите за замърсяване. Почистете при необходимост.

Водата в джакузито или спа басейна не се нагрява

*Ако нагревателят на джакузито или спа басейна се е повредил, през по-голямата част от времето ще се извключи Дефектно Токовата Защита. Ако водата не се нагрява и не се е изключила Дефектно Токовата Защита, моля, следвайте следните стъпки:

 1. Проверете дисплея на контролния панел за съобщения. Ако има съобщение, вижте раздела за диагностика в раздела Spa Controls в ръководството на собственика. Там ще намерите значението на съобщението и какви действия трябва да се предприемат.
 2. Проверете зададената температура на контролния панел.
 3. Проверете филтрите за замърсяване. Почистете при необходимост.
 4. Проверете „heat mode“ („топлинен режим“), на който джакузито трябва да е в готовност/стандартен режим.
 5. Проверете контролния панел за индикатор за светлината на нагревателя и/или иконата на термометъра. Ако светлината е включена или индикаторът се движи, джакузито трябва да се загрява. Изчакайте разумно време (приблизително 1 час), за да видите дали температурата на водата се променя. През това време се уверете, че поплоизолационното покривало на Вашето джакузи или спа басейн е поставено.
 6. Нулиране на захранването към джакузито или спа басейна при сработила Дефектно Токова Защита.
 7. Ако джакузито или спа басейна Ви все още не се загрява, свържете се с Вашия търговски представител за сервиз.

 

Сработване на Дефектно Токовата Защита

Дефектно Токовата Защита е необходимо изискване за Вашата защита. Сработването на Дефектно Токовата Защита може да бъде причинено от компонент в джакузито или спа басейна или от електрически проблем. Такива електрически проблеми може да са причинени от дефектирала Дефектно Токова Защита, колебания на мощността или неправилно окабеляване. Може да се наложи да се свържете с електротехник, ако местният търговски представител препоръча да го направите.